Ogłoszenie o zakończeniu konkursu - Adm/06/2020 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektów naukowych w CFT PAN.

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu Adm/06/2020 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektów naukowych w CFT PAN..