Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/3/21/01/2020 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego CFT PAN za rok 2019.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ZP/3/21/01/2020 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego CFT PAN za rok 2019..