Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP/7/16/10/2020 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań naukowych.