Oferta pracy - specjalista ds. obsługi projektów naukowych

W związku z dynamicznym rozwojem naszego instytutu, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. obsługi projektów naukowych

Zakres obowiązków:
- wyszukiwanie źródeł zewnętrznego finansowania dla projektów naukowych i instytucjonalnych oraz przekazywanie informacji o zasadach aplikowania pracownikom Instytutu
- wspieranie pracowników naukowych w procesie składania wniosków projektowych - pomoc w opracowywaniu części administracyjnej wniosków projektowych, weryfikacja formalna oraz nadzór nad przygotowaniem wymaganej dokumentacji
- nadzór nad przygotowaniem i obiegiem dokumentacji projektowej, w tym umów grantowych i umów konsorcjum (w tym umów po angielsku)
- obsługa administracyjna kluczowych projektów realizowanych w Instytucie
- przygotowywanie zestawień i statystyk dotyczących projektów realizowanych w instytucie na potrzeby Dyrekcji
- zamieszczanie oraz aktualizowanie danych dotyczących realizowanych projektów w systemie POLON

- monitorowanie obowiązujących przepisów i wytycznych mających wpływ na pozyskiwanie i realizację projektów
- współuczestnictwo w tworzeniu wewnętrznych przepisów i procedur regulujących pracę CFT PAN w tym regulaminów, zarządzeń, instrukcji i procedur w szczególności związanych z procesami realizacji projektów
- prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji projektowej

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe min. stopień magistra
- biegła znajomość języka angielskiego
- doświadczenie w pracy badawczej
- doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji projektowej
- analityczne myślenie
- umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa
- bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office (Word, Excel)
- samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
- dokładność i rzetelność
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
- inicjatywa i zaangażowanie
- wysoka kultura osobista

Dodatkowe atuty:
- posiadany tytuł doktora
- prowadzenie projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych
- znajomość systemu SL2014

Dokumenty:
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- opcjonalnie list polecający
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferujemy:
- rozwój zawodowy i osobisty
- stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
- ambitne i ciekawe zadania
- pracę w młodym zespole
- dofinansowanie pakietu Multisport
- dofinansowania z Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatki dla rodziców oraz tzw. “wczasy pod gruszą”

Wynagrodzenie: minimum 6000 zł netto

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 20 kwietnia 2022. W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: Adm/07/2022

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail.
Proponowany termin rozpoczęcia pracy - od zaraz.