Oferta pracy - Pracownik sekretariatu

W związku z dynamicznym rozwojem naszego instytutu, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik sekretariatu

Zakres obowiązków:
- Wykonywanie zaawansowanych prac administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów, zestawień i raportów zgodnie z ustaleniami Dyrekcji CFT PAN, Działu Kadr oraz Działu Księgowości.
- Współpraca z koordynatorami Szkół Doktorskich, których CFT PAN jest współorganizatorem.
- Nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji CFT PAN.
- Obsługa ogólnej poczty elektronicznej CFT PAN, sortowanie i przekazywanie wiadomości do odpowiednich wg kompetencji pracowników administracji i Dyrekcji CFT PAN.
- Realizacja innych doraźnych obowiązków wynikających z ustaleń z Dyrekcji CFT PAN. Działu Kadr oraz Działu Księgowości.
- Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Dbanie o zaopatrzenie pracowników m.in. w artykuły biurowe.

Wymagania konieczne:
- Wykształcenie minimum średnie.
- Dobra znajomość języka angielskiego.
- Doświadczenie w pracy biurowej na stanowisku sekretarki.
- Bardzo dobra organizacji pracy, orientacja na sprawność działania, terminowość i zgodność z przepisami prawa.
- Wysokie umiejętności komunikacyjne.

Wymagania dodatkowe:
- Dobra znajomość j. angielskiego.
- Znajomość ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Dokumenty:
- Życiorys (CV).
- List motywacyjny.
- Opcjonalnie list polecający.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:
- Rozwój zawodowy i osobisty.
- Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
- Ambitne i ciekawe zadania.
- Pracę w młodym zespole.

Wynagrodzenie całkowite: 4000 zł netto

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 15 grudnia 2021. W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: Adm/11/2021

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail. Proponowany termin rozpoczęcia pracy 3 stycznia 2022 r.