Oferta pracy - Pracownik działu finansowo-księgowego

W związku z dynamicznym rozwojem naszego instytutu, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik działu finansowo-księgowego

Zakres obowiązków:
- Kompleksowa i terminowa ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym
- Bieżąca weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowych, w tym opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej
- Weryfikacja wniosków zakupowych pod kątem dostępności środków
- Księgowanie i rozliczanie delegacji służbowych
- Analiza poprawności zapisów na kontach księgowych i rozrachunkowych
- Przygotowanie/uzupełnianie analiz, raportów i zestawień dotyczących projektów naukowych na potrzeby Kierowników projektów i Dyrekcji, w tym naliczanie kosztów pośrednich
- Kontrola wykorzystania środków otrzymanych z subwencji, prowadzenie zestawień na potrzeby Dyrekcji
- Generowanie przelewów bankowych

Wymagania:
- Student IV, V roku studiów jednolitych lub I, II roku studiów magisterskich z zakresu ekonomii i rachunkowości
- Znajomość zagadnień i przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych
- Znajomość obsługi programów MS Office: Word, Excel
- Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność
- Chęć nauki i zdobywania wiedzy
- Znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- Dobra znajomość j. angielskiego.
- Znajomość ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Dokumenty:
- Życiorys (CV).
- List motywacyjny.
- Opcjonalnie list polecający.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:
- Rozwój zawodowy i osobisty.
- Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
- Ambitne i ciekawe zadania.
- Pracę w młodym zespole.

Wynagrodzenie całkowite: 4500 zł netto

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 15 grudnia 2021. W tytule emaila proszę dodać numer referencyjny: Adm/12/2021

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Proponowany termin rozpoczęcia pracy 3 stycznia 2022 r.