Oferta pracy - pracownik ds. administracyjno kadrowych

W związku z dynamicznym rozwojem naszego instytutu, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownika ds. administracyjno - kadrowych

Zakres obowiązków:
1. Kompleksowa obsługa dokumentacji pracowników oraz doktorantów.
2. Sporządzanie umów cywilnoprawnych.
3. Sporządzanie sprawozdań oraz deklaracji do GUS i PFRON.
4. Zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej pracowników i doktorantów.
5. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie działu kadr.
6. Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo – płacowym oraz w systemie POLON.
7. Weryfikacja/tworzenie konkursów na stanowiska naukowe i publikowanie ich w wymaganych portalach tj. EURAXESS.
8. Przygotowywanie, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów wynikających z działalności Instytutu.
9. Uczestnictwo w procesie rekrutacji do szkół doktorskich.
10. Tworzenie w porozumieniu z innymi działami regulaminów i zarządzeń Dyrektora.
11. Wykonywanie innych zleconych zadań przez Dyrekcję.
12. Współpraca z innymi działami.

Wymagania:
1. Znajomość zagadnień i przepisów prawa pracy.
2. Doświadczenie w dziale kadr minimum 2 lata.
3. Doświadczenie w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
4. Znajomość obsługi programów MS Office: Word, Excel.
5. Komunikatywność, otwartość, zaangażowanie i umiejętność pracy zespołowej.
6. Znajomość języka angielskiego min. poziom B1.

Wymagania dodatkowe:
- Znajomość ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Dokumenty:
- Życiorys (CV).
- List motywacyjny.
- Opcjonalnie list polecający.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:
- Rozwój zawodowy i osobisty.
- Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
- Ambitne i ciekawe zadania.
- Pracę w młodym zespole.

Wynagrodzenie całkowite: 5000 zł netto

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 15 kwietnia 2022 r. W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: Adm/06/2022

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Proponowany termin rozpoczęcia pracy – od zaraz.