Nowi doktorzy z CFT PAN

Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w dniu 16.09.2022 r. nadała mgr. Michele Grasso tytuł doktora nauk fizycznych.

Serdecznie gratulujemy!