Nowi doktorzy z CFT PAN

Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w dniu 22.04.2022 r. nadała mgr. Grzegorzowi Rajchelowi-Mieldziociowi i mgr. Piotrowi Walukowi tytuł doktora nauk fizycznych.

Rozprawa doktorska mgr. Piotra Waluka została wyróżniona przez Radę Naukową.

Serdecznie gratulujemy!