Nagranie z sesji sprawozdawczej CFT PAN za rok 2022