Nadanie stopnia doktora przez Radę Naukową CFT PAN

Z przyjemnością informujemy, że dnia 16.12.2022 r Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN nadała stopień doktora:

mgr Lorenzo Mattioli

mgr Katarzynie Kowalczyk-Murynka

mgr Katarzynie Senger

Serdecznie gratulujemy!