Nadanie stopnia doktora przez Radę Naukową CFT PAN

Z przyjemnością informujemy, że dnia 27.01.2023 r Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN nadała stopień doktora:

mgr Shubhayan Sarkar