KP/02/2020 Konkurs na dwa stanowiska stypendysty-doktoranta w CFT PAN.

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na dwa stanowiska stypendysty-doktoranta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „NUANCE: Nowe stany materii w ultra-zimnych gazach kwantowych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest Prof. Krzysztof Pawłowski..

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na dwa stanowiska
stypendysty-doktoranta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „NUANCE: Nowe
stany materii w ultra-zimnych gazach kwantowych” finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-2019/34/E/ST2/00289 (SONATA BIS). Kierownikiem
projektu jest Dr hab. Krzysztof Pawłowski.

Poszukujemy kandydatów posiadających doświadczenie w dziedzinie fizyki
teoretycznej i/lub nauk obliczeniowych. Zadaniem stypendystów będzie napisanie prac
doktorskich na podstawie badań dotyczących diagramu fazowego ultrazimnych gazów
atomowych.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne
osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych,
wystąpienia
konferencyjne) z klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu
rekrutacji przez szkołę doktorską Warsaw-4-PhD''.
2. List motywacyjny.
3. Ewentualnie list rekomendacyjny pracownika naukowego posiadającego co najmniej
stopień naukowy doktora, na temat kandydata i jego dotychczasowej aktywności
naukowej.
4. Kopia dyplomu magisterskiego (w dniu przyjęcia do Szkoły Doktorskiej).
5. Kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub zawodowe.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną przez system na stronie
www.warsaw4phd.eu. do dnia 7 czerwca 2020. Stypendium będzie przyznane zgodnie z
załącznikiem do uchwały Rady NCN 96/2016z dnia 27 października 2016r (ok. 5000zł
brutto). Wszelkie pytania prosimy kierować mailem na adres pawlowski@cft.edu.pl.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2020 r. O wynikach konkursu kandydaci
zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej i początek
przyjmowania stypendium przewiduje się na 1 października 2020 roku.