Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie prof. Kazimierza Rzążewskiego

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zaprasza do składania aplikacji na stanowisko studenta-stypendysty w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, finansowane w ramach projektu
OPUS 22 pt. "Fluktuacje kondensatu Bosego-Einsteina-kolejny krok" (2021/43/ST2/B/01426). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski.
Poszukujemy utalentowanych studentów studiów II-go stopnia (czwarty lub piąty rok) na kierunku fizyka z dobrą znajomością mechaniki kwantowej. Dobra znajomość fizyki statystycznej i numerycznych metod Metropolisa miłe widziana. Tematyka naukowa projektu to badanie statystycznych własności słabo oddziałujących bozonów w dwuwymiarowym pudle.
Stypendium: 1500 PLN/miesiąc
Długość trwania: 12 miesięcy


Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów oraz
ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych,
konferencje, itd.).
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury
rekrutacyjnej (załączona poniżej).
3. Ewentualny list rekomendacyjny.


Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 1 lipca 2022 z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zgoda załączona
poniżej).
W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: KRZ/11/2022.


Zwycięzca konkursu zostanie wybrany do 10 lipca 2022. Wnioski zostaną ocenione
zgodnie z wytycznymi NCN:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf


O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Warunkiem
otrzymywania stypendium jest sumienne prowadzenie pracy badawczej zgodnie z
wytycznymi kierownika projektu.