Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na jedno stanowisko stypendysty-doktoranta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Badania struktur rozgłoszeniowych w modelach kwantowych układów otwartych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2023/50/O/ST2/00630 (Preludium Bis). Kierownikiem projektu jest dr hab. Jarosław Korbicz.