Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie prof. Remigiusza Augusiaka

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zaprasza do składania aplikacji na stanowisko studenta-stypendysty w CFT PAN, finansowane w ramach projektu SONATA BIS pt. "Charakteryzacja i certyfikacja zasobów kwantowych" (2019/34/E/ST2/00369). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Remigiusz Augusiak (strona domowa: http://raugusiak.weebly.com/).

Poszukujemy utalentowanych studentów studiów II-go stopnia (czwarty lub piąty rok) na kierunku fizyka z dobrą znajomością mechaniki kwantowej. Dobra znajomość metod matematycznych fizyki oraz/lub metod numeryczych będzie mile widziana. Tematyka naukowa projektu to rozumiana szeroko weryfikacja i certyfikacja zasobów kwantowych.

Stypendium: 1500 PLN/miesiąc
Długość trwania: 12 miesięcy
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów oraz ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, konferencje, itd.).
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury rekrutacyjnej (załączona poniżej).
3. Ewentualny list rekomendacyjny.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl, do dnia 11 lutego 2022 z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: RA/01/2022.

Zwycięzca konkursu zostanie wybrany do 18 lutego 2022. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Warunkiem otrzymywania stypendium jest sumienne prowadzenie pracy badawczej zgodnie z wytycznymi kierownika projektu.