Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Konkurs na studenta-stypendystę w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT PAN) ogłasza konkurs na studenta- stypendystę w CFT PAN w ramach projektu badawczego POLONEZ BIS "Kwazi jednowymiarowe, rozwiązywalne modele oddziałujących twardych kul i ich implikacje dla ultra- zimnych gazów kwantowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr rejestracyjny: 2022/45/P/ST3/04237). Kierownikiem projektu jest dr Victor Pergamenschchyk. Rolę mentora projektu pełni dr hab. Krzysztof Pawłowski.