Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

W związku z dynamicznym rozwojem naszego Instytutu, Dyrektor Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. zamówień publicznych

Zakres obowiązków:
- Kompleksowa obsługa postępowań przetargowych (SIWZ, projekty umów, weryfikacja
warunków, formalności, kalkulacje).
- Dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji przetargowej oraz jej późniejszą archiwizację.
- Współpraca  z działami firmy w celu sprawnego pozyskiwania dokumentów do postępowań przetargowych.
- Przestrzeganie terminowości składanych ofert przetargowych.
- Przygotowanie zestawień i raportów.
- Wykonywanie zaawansowanych prac administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów,
zestawień i raportów zgodnie z ustaleniami Dyrekcji CFT PAN, Kierownika Sekretariatu oraz
Działu Księgowości

Wymagania konieczne:

- Wykształcenie wyższe.
- Dobra znajomość języka angielskiego.
- Doświadczenie w pracy biurowej na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych.
- Bardzo dobra organizacja pracy, sprawność działania, terminowość
- Wysokie umiejętności komunikacyjne.
- Bardzo dobra znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wymagania dodatkowe:
- Biegła znajomość j. angielskiego.
- Znajomość ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Dokumenty:
- Życiorys (CV).
- List motywacyjny.
- Opcjonalnie list polecający.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.

Oferujemy:
- Rozwój zawodowy i osobisty.
- Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
- Ambitne i ciekawe zadania.
- Pracę w młodym zespole.

Wynagrodzenie całkowite: 4500 zł netto

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 30 maja
2021
. W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: Adm/03/2021

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu
rekrutacji telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail.
Proponowany termin rozpoczęcia pracy 15 czerwca 2021 r.