Konkurs na stanowisko samodzielnego księgowego

W związku z dynamicznym rozwojem naszego instytutu, Dyrektor CentrumFizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko:

Samodzielny księgowy

Zakres obowiązków:

-Kompleksowa i terminowa ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym;

-Bieżąca weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowych, w tym opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej;

-Weryfikacja wniosków zakupowych pod kątem dostępności środków;

-Księgowanie i rozliczanie delegacji służbowych;

-Analiza poprawności zapisów na kontach księgowych i rozrachunkowych;

-Przygotowanie/uzupełnianie analiz, raportów i zestawień dotyczących projektów naukowych na potrzeby Kierowników projektów i Dyrekcji, w tym naliczanie kosztów pośrednich;

-Kontrola wykorzystania środków otrzymanych z subwencji, prowadzenie zestawień na potrzeby Dyrekcji;

-Generowanie przelewów bankowych;

Wymagania:

-Osoba z doświadczeniem pracy w dziale księgowości;

-Znajomość zagadnień i przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych;

-Znajomość obsługi programów MS Office: Word, Excel;

-Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność;

-Chęć nauki i zdobywania wiedzy;

-Znajomość języka angielskiego;

Wymagania dodatkowe:

-Znajomość ustawy o Polskiej Akademii Nauk.


Dokumenty:

-Życiorys (CV);

-List motywacyjny;

-Opcjonalnie list polecający;

-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferujemy:

-Rozwój zawodowy i osobisty;

-Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

-Ambitne i ciekawe zadania;

-Pracę w młodym zespole.

Wynagrodzenie całkowite: 6000 zł netto

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adresrekrutacja@cft.edu.pl do dnia 1 marca 2022r. W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: Adm/2/2022

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Proponowany termin rozpoczęcia pracy 1 marca 2022 r.