Konkurs na stanowisko postdoca / inżyniera oprogramowania kwantowego w projekcie dr hab. Michała Oszmańca

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko postdoc / inżynier oprogramowania kwantowego w CFT PAN w projekcie badawczym organizowanym w ramach programu Krajowa infrastruktura superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL (umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-D014/20-00). Kierownikiem projektu wykonywanej przez CFT części jest dr hab. MichałOszmaniec.  


Głównymcelem projektu jest opracowanie kompleksowej biblioteki docharakteryzowania, certyfikacji i ograniczania błędówkrótkoterminowych komputerów kwantowych (w tym prototypów komputerów kwantowych IBM). Zaprojektujemy moduły do efektywnej charakteryzacji i łagodzenia błędów na tych urządzeniach.Wykorzystamy najnowsze badania naukowe z dziedziny obliczeńkwantowych, będąc jednocześnie kompatybilne ze środowiskiem Qiskit (w szczególności Qisqit Terra i Ignis). Wydajnośćuzyskanych metod zostanie przetestowana na paradygmatycznychalgorytmach kwantowych i zadaniach kwantowych realizowanych narzeczywistym sprzęcie kwantowym. Projekt ten jest częścią większej inicjatywy mającej na celu udostępnienie komputerówkwantowych przemysłowi i środowisku naukowemu w Polsce. Efektywne pod względem zasobów schematy charakteryzacji i ograniczania błędów pozwolą na wykorzystanie pełnego potencjału hałaśliwych i niedoskonałych komputerów kwantowych zarówno do celów badawczych, jak i do potencjalnych zastosowań praktycznych, takich jak chemiakwantowa lub problemy optymalizacji kombinatorycznej.


Dokluczowych obowiązków należą:

 • przeprowadzanie badań aktualnie dostępnych metod charakteryzacji i ograniczania błędów na urządzeniach NISQ
 • opracowywanie oprogramowania do charakteryzacji kwantowej i łagodzenia błędów na urządzeniach NISQ
 • opracowywanie pakietów wizualizacji do łagodzenia i charakteryzowania błędów
 • projektowanie eksperymentów sprawdzających zasady do testowania opracowanego oprogramowania
 • przygotowywanie raportów postępu i dokumentacji dla projekt
 • integracja z Qiskit i innymi środowiskami programowania kwantowego


Profilkandydata/wymagania:

 • doktorat (w momencie rozpoczęcia stanowiska) z informacji kwantowej, obliczeń kwantowych, matematyki, informatyki lub dziedzin pokrewnych
 • silne wyniki publikacji/projektu w odpowiedniej dyscyplinie
 • znajomość podstaw obliczeń kwantowych, zwłaszcza paradygmatu NISQ, podstaw otwartych systemów kwantowych, uogólnionych pomiarów kwantowych
 • znajomość podstaw otwartych układów kwantowych
 • elastyczność pracy w różnych aspektach oprogramowania kwantowego i teorii leżącej u podstaw
 • doświadczenie programistyczne (C++, Python lub Matlab),
 • doświadczenie w środowiskach tworzenia oprogramowania kwantowego (np. Cirq, Qiskit, Forest)

Wymagane dokumenty na stanowisko:

 • CV
 • dorobek badawczy z wykazem publikacji, projektów badawczo-rozwojowych oraz badawczo-programowych.
 • pliki PDF do pięciu najważniejszych prac kandydatów; spis referatów na konferencjach i warsztatach oraz spis nagród i wyróżnień akademickich.
 • list motywacyjny.
 • podpisana klauzula RODO
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adresy e-mail), co najmniej jednego starszego pracownika naukowego, który może pełnić funkcję referencji dla kandydata (Oczekuje się, że kandydat skontaktuje się z referencją i poprosi o przesłanie listu referencyjnego na adres rekrutacja@cft.edu.pl. Pismo należy wysłać przed upływem terminu.).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na pełen etat na okres jednego roku z możliwością dalszego przedłużenia (maksymalnie na okres do 16 miesięcy).
 • Praca w przyjaznym i energicznym środowisku pasjonatów informatyki kwantowej (strona internetowa grupy: www.quantin.pl)
 • Dostęp do sprzętu kwantowego: Rigetti, ION Q, IBM

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej (wyłącznie pliki w formacie PDF) na adres e-mail rekrutacja@cft.edu.pl w terminie do 10 sierpnia 2022 r.W temacie e-maila należy wpisać numer referencyjny: MO/14/2022.

Informacji merytorycznych dotyczących projektu udziela dr hab. Michał Oszmaniec (oszmaniec@cft.edu.pl).

Przewidujemy rozmowę kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę tylko wstępnie wybranych kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w czerwcu (potwierdzenie zostanie wysłane do kandydatów wkrótce po upływie terminu składania podań).

Starszeństwo kandydatów nie będzie domyślnie preferowane. Komisja rekrutacyjna będzie natomiast oceniać wiedzę fachową kandydatów, mając na uwadze ich kwalifikacje i osiągnięcia na etapie kariery, na którym się obecnie znajdują.

Informujemy o możliwości złożenia odwołania od negatywnego wyniku procesurekrutacji, które uczestnik procesu rekrutacji ma prawo złożyć wciągu 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej od komisjirekrutacyjnej.