Konkurs na stanowisko post-doc / inżynier oprogramowania kwantowego

Konkurs na stanowisko post-doc / inżynier oprogramowania kwantowego

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko post doc / inżynier oprogramowania kwantowego w CFT PAN w projekcie badawczym organizowanym w ramach programu Krajowa infrastruktura superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL (umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-D014/20-00). Kierownikiem projektu wykonywanej przez CFT części jest dr hab. Michał Oszmaniec.