Konkurs na stanowisko dyrektora

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej  PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 lipca 2023 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2021 r. 45 t.j.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT) w Warszawie.