Konkurs na stanowisko asystenta

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KWANTOWEJ TEORII INFORMACJI W CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ PAN

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (CFT PAN) w Warszawie ogłasza konkurs na jedno stanowisko asystenta w ramach projektu NeQST „Next Level Quantum Information Processing for Science and Technology” finansowanego przez Komisję Europejską (numer umowy: 101080086).