Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie prof. Jarosława Korbicza

Logotyp NCN

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w projekcie badawczym organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS  18 Nowatorskie podejście do dekoherencji i badania przepływu informacji w kwantowych układach otwartych”(umowa o dofinansowanie nr DEC-2019/35/B/ST2/01896).  Kierownikiem projektu jest dr hab. Jarek Korbicz.