Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie Informatyki Kwantowej

Pozycja w projekcie: Postdoc / inżynier oprogramowania kwantowego
Dyscyplina naukowa: Informatyka / Fizyka / Matematyka
Rodzaj pracy: Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Liczba ofert pracy: 1 lub 2
Kwota wynagrodzenia: 15000 zł (pełne koszty wyliczenia). Oczekiwane wynagrodzenie netto 10000 PLN (2300 Euro)
Pozycja zaczyna się od: 01.08.2021 (data rozpoczęcia elastyczna)
Maksymalny okres obowiązywania umowy: 2.5 roku
Instytucja: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Kierownik projektu: Dr hab. Michał Oszmaniec (prof. CFT PAN)
Tytuł projektu:

Krajowa infrastruktura superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowej
biblioteki do charakterystyki, certyfikacji i mitygacji błędów
na komputerach kwantowych najbliższej przyszłości (w tym
prototypów komputerów kwantowych IBM).
Zaprojektujemy moduły do skutecznej charakterystyki i
łagodzenia błędów na tych urządzeniach. Będziemy
korzystać z najnowszych badań naukowych w dziedzinie
obliczeń kwantowych, będąc jednocześnie kompatybilny ze
środowiskiem Qiskit (w szczególności Qisqit Terra i Ignis).
Wydajność uzyskanych metod będzie testowana na
paradygmatycznych algorytmach kwantowych i zadaniach
kwantowych wykonywanych na rzeczywistym sprzęcie
kwantowym.
Projekt jest częścią większej inicjatywy mającej na celu
zapewnienie dostępu do komputerów kwantowych
przemysłowi i środowisku naukowemu w Polsce. Efektywne
w schematy charakteryzacji i łagodzenia błędów pozwolą
na wykorzystanie pełnego potencjału zaszumionych i
niedoskonałych komputerów kwantowych zarówno do
celów badawczych, jak i do potencjalnych praktycznych
zastosowań, takich jak chemia kwantowa lub problemy
optymalizacji kombinatorycznej.

Do kluczowych obowiązków należą:

Przeprowadzanie badań obecnie dostępnych metod charakterystyki i mitygacji błędów na urządzeniach NISQ
Tworzenie oprogramowania do charakteryzacji i mitygacji błędów na urządzeniach NISQ
Tworzenie pakietów wizualizacji w celu ograniczenia błędów i charakterystyki
Projektowanie eksperymentów proof-of-principle do testowania opracowanego oprogramowania
Sporządzanie sprawozdań z postępów i dokumentacji projektu
Integracja z Qiskit i innymi środowiskami programowania kwantowego

Profil kandydatów/wymagań:

Doktorat (w momencie rozpoczęcia pracy) w zakresie informacji kwantowej, obliczeń kwantowych, matematyki, informatyki lub dziedzin pokrewnych
Silny dorobek publikacyjny w odpowiedniej dyscyplinie
Znajomość podstaw obliczeń kwantowych, zwłaszcza z paradygmatem NISQ, kwantowych układów otwartych, uogólnionych pomiarów kwantowych
Elastyczność pracy nad różnymi aspektami oprogramowania kwantowego
Doświadczenie programistyczne (C++, Python lub Matlab),
Doświadczenie w programowaniu w środowiskach programowania kwantowego (np.Qiskit, Circ, Panylane)

Wymagane dokumenty:

Życiorys.
Wyniki badań z listą publikacji, projektów rozwojowych, badawczych, oraz programistycznych.
Pliki PDF z maksymalnie pięciu najważniejszych publikacji kandydatów;
Lista wykładów wygłoszonych na konferencjach i warsztatach oraz lista nagród akademickich.
List motywacyjny.
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail) co najmniej jednego doświadczonego naukowca, który może napisać list rekomendacyjny dla kandydata (oczekuje się, że kandydat skontaktuje się z nim i poprosi o wysłanie listu e-mailowego do oszmaniec@cft.edu.pl. Pismo należy wysłać przed upływem terminu.).

Oferujemy:

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres jednego roku z możliwością dalszych wydłużeń (maksymalnie na okres do 2,5 roku).

Praca w przyjaznym i energetycznym środowisku pasjonatów komputerów kwantowych (strona internetowa grupy: www.quantin.pl).

Dostęp do prototypów procesorów kwantowych.

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów do: rekrutacja@cft.edu.pl
Prosimy napisać w tytule e-maila "NTQC Software Engineer"

Termin składania wniosków: 12:00 czasu polskiego 11.07.2021

Przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna.
Komisja dokonująca rekrutacji zastrzega sobie prawo do zapraszania na rozmowy kwalifikacyjne tylko wstępnie wybranych kandydatów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wymagamy również, aby kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie przez Centrum Fizyki Teoretycznej, Polskiej Akademii Nauk swoich danych osobowych niezbędnych do procesu rekrutacji.