Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Europejska Rada ds. Badań Naukowych
Unia Europejska

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w projekcie badawczym ERC-Synergy „Sub-percent calibration of the extragalactic distance scale in the era of big surveys” finansowanym przez European Research Council |(ERC) w ramach European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. [951549]). Kierownikiem części projektu wykonywanej przez CFT jest prof. dr hab. Bożena Czerny.