Konkurs na stanowisko adiunkta / adiunktki

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT PAN) ogłasza konkurs na jedno stanowisko adiunkta / adiunktki w CFT PAN. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu.