Konkurs na stanowisko adiunkta

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W OBSZARZE INFORMACJI KWANTOWEJ W CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ PAN

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (CFT PAN) w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NeQST „Next Level Quantum Information Processing for Science and Technology” finansowanego przez Komisję Europejską (numer umowy: 101080086).

Strona projektu: https://neqst-he.eu/.

Wybrany kandydat dołączy do Grupy Informacji Kwantowej w CFT PAN (https://www.cft.edu.pl/grupa-naukowa/quantum-information) kierowanej przez Remigiusza Augusiaka (strona internetowa: http://raugusiak.weebly.com/).