Konkurs na stanowisko adiunkta

Logotyp NCN

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do projektu badawczego PACIS: Precyzja i dokładność dla kosmologicznych przeglądów fotometrycznych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (umowa o dofinansowanie nr UMO-2020/38/E/ST9/00395). Kierownikiem projektu jest prof dr hab. Maciej Bilicki.