Konkurs na projekty naukowe realizowane w CFT PAN w 2020 roku przez młodych naukowców.

Konkurs na projekty naukowe realizowane w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2020 roku przez młodych naukowców pod kierunkiem opiekunów naukowych. Do konkursu mogą przystąpić niesamodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w CFT PAN, którzy do dnia 22 lutego 2019 roku nie posiadają stopnia doktora, albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.