Konkurs na dwa stanowiska stypendysty w projekcie prof. Bożeny Czerny

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na dwa stanowiska stypendysty w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-2017/26/A/ST9/00756, zarejestrowanego pod numerem 2017/26/A/ST9/00756 (Maestro 9). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bożena Czerny.

Do konkursu mogą przystąpić studenci studiów II stopnia oraz studenci, którzy 1 lutego 2022 będą mieli ukończone co najmniej trzy lata studiów. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie astrofizyki. Zadaniem stypendysty będzie pomoc przy kompletowaniu danych obserwacyjnych dla kwazarów w oparciu o istniejące bazy danych, pomoc przy opracowaniu danych obserwacyjnych z teleskopu SALT i pomoc przy modelowaniu danych spodziewanych z LSST. Dokładniejszy opis projektu znajduje się na stronie CFT (https://old.cft.edu.pl/czerny2).

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Centrum, Al. Lotników 32/46, lub wysłać mailem na adres rekrutacja@cft.edu.pl w terminie do dnia 25 stycznia 2022 następujące dokumenty:

1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne), uzupełniony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 201, nr 101, poz. 926)”.

2. Kwestionariusz osobowy

3. Ewentualnie list rekomendacyjny od opiekuna

4. Zaświadczenie o ukończeniu III roku studiów (w dniu podjęcia pracy)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 stycznia 2022. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium w wysokości 2 250 zł/mies. na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy. Przewiduje się początek zatrudnienia na dzień 1 lutego 2022 roku.