Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w projekcie prof. Macieja Bilickiego

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta do projektu badawczego PACIS: Precyzja i dokładność dla kosmologicznych przeglądów fotometrycznych, prowadzonego przez prof. Macieja Bilickiego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Zwycięzcy konkursu wezmą udział w pracach Grupy Kosmologii Obliczeniowej CFT PAN, koncentrując się na projektowaniu i stosowaniu zoptymalizowanych katalogów galaktyk do badań kosmologicznych w głębokich szerokokątnych przeglądach fotometrycznych, takich jak KiDS i LSST. Projekt PACIS jest prowadzony we współpracy z partnerami z zespołów KiDS i LSST DESC, zatrudnione osoby będzie mieć możliwość dołączenia do tych międzynarodowych konsorcjów.

Poszukujemy kandydatów z tytułem doktora (przyznanym nie wcześniej niż w 2015 roku*) w dziedzinie astronomii, fizyki lub nauk obliczeniowych, z doświadczeniem w analizie danych astronomicznych przy użyciu uczenia maszynowego i innych technik obliczeniowych. Praktyczna znajomość uczenia głębokiego i/lub metod wyboru galaktyk i szacowania ich fotometrycznych przesunięć ku czerwieni w nowoczesnych przeglądach będzie mile widziana.

Początkowy okres zatrudnienia wynosi dwa lata, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników.

Zainteresowani kandydaci powinni przesłać list motywacyjny, krótką charakterystykę swoich dotychczasowych i planowanych badań (maks. 4 strony), życiorys naukowy oraz listę swoich publikacji, w jednym pliku pdf na adres rekrutacja@cft.edu.pl. Kandydaci powinni również uzyskać co najmniej dwa listy referencyjne wysłane niezależnie na ten sam adres e-mail. W temacie wiadomości e-mail prosimy o wpisanie numeru referencyjnego MB/04/2022.

Jedno ze stanowisk jest dostępne od zaraz, zaś drugie od września 2022.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z prof. Maciejem Bilickim (bilicki@cft.edu.pl).

Zgodnie z wymogami NCN, o stanowisko nie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały doktorat w CFT PAN

*Okres ten może być przedłużony w przypadku długoterminowych udokumentowanych zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych lub rodzicielskich.