Konferencja QUACC2023

Od dnia 06-11-2023 do dnia 08-11-2023 organizowana jest konferencja "Quantum Certification Conference 2023". Tematyka konferencji jest związana z zagadnieniami fizyki kwantowej, w szczególności kryptografii kwantowej. Organizatorami konferencji są członkowie grupy badawczej "Informacji Kwantowej" CFT PAN. W skład naukowego komitetu organizacyjnego wchodzą głównie liderzy instytucji partnerskich realizowanego także w CFT PAN realizowanego projektu "Weryfikacja technologii, zastosowań i układów kwantowych". Konferencja została sfinansowana ze środków planu europejskiego Horyzont 2020 w ramach programu QuantERA II.