Informacja o planowanym konkursie na stanowisko stypendysty-doktoranta

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Fizyki Teoretycznej PAN będzie otwierało w tym roku akademickim konkurs na stanowisko stypendystki-doktorantki / stypendysty-doktoranta w ramach szkoły Warsaw4PhD. Będziemy poszukiwali kandytaki/ta do projektu badawczego „Badania struktur rozgłoszeniowych w modelach kwantowych układów otwartych” realizowanego w CFT i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr hab. Jarosław Korbicz. Projekt łączy w sobie elementy nowoczesnej teorii kwantowych układów otwartych, kwantowej teorii informacji oraz podstaw mechaniki kwantowej. Poszukujemy kandytaki/a z solidną wiedzą w zakresie podstawowej mechaniki kwantowej i zapałem do pracy przy podstawach terorii kwantowej i kwantowej informatyki. Zadaniem doktorantki/a będzie prowadzenie badań teoretycznych nad zaawansowanymi mechanizmami przejścia kwantowo-klasycznego i dekoherencji takimi jak Struktury Rozgłoszeniowe (SBS) i kwantowy Darwinizm oraz napisanie na tej podstawie doktoratu. Projekt przewidziany jest na 4 lata i rozpocznie się 01.10.2024. W ramach projektu przyznane będzie Stypendium Doktoranckie zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN 96/2016z dnia 27 października 2016r (ok. 4700zł/m-c netto). Dalsze szczegóły projektu będą dostępne w połowie kwietnia 2024 pod adresem http://warsaw4phd.eu/en/candidates/research-projects/, w zakładce „Centrum Fizyki Teoretycznej PAN”. Rekrutacja rozpocznie się 20.05.2024, proszę śledzić stronę: https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/rekrutacja/ gdzie podawane będą wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji.