Dostawa przenośnych stacji roboczych.

Zaproszenie nr ZP/8/23/11/2020 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa przenośnych stacji roboczych przeznaczonych do badań naukowych w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 50 000, 00 Euro.