Dostawa laptopów, dysku zewnętrznego oraz szyfrowanej pamięci USB

Zaproszenie nr ZP/3/03/03/2021 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa laptopów, dysku zewnętrznego oraz szyfrowanej pamięci USB w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 130 000, 00 PLN.