Dostawa laptopa oraz czytnika

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zaprasza do składania ofert w przedmiocie: Dostawa laptopa oraz czytnika przeznaczonych do badań naukowych, w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 130 000, 00 PLN.