Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz akcesoriów

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, NIP 525-000-92-81, REGON: 000844815, ogłasza zapytanie
ofertowe w postępowaniu nie podlegającym stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 roku (Dz.U. 2021
poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN) na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz akcesoriów.