Dostawa 13 klimatyzatorów przenośnych

Zaproszenie nr  ZP 6/05/2021  do składania ofert w przedmiocie: Dostawa 13 klimatyzatorów przenośnych w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 130 000, 00 PLN.