Decyzja Dyrektora CFT PAN w sprawie konkursu na projekty naukowe realizowane w CFT PAN przez młodych naukowców pod kierunkiem opiekunów naukowych.

Decyzja Dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w sprawie konkursu na projekty naukowe realizowane w CFT PAN przez młodych naukowców pod kierunkiem opiekunów naukowych..