Artykuł prof. B. Czerny w Science!

Powszechnie wiadomo, że pole magnetyczne odgrywa ważną rolę w procesie akrecji na czarne dziury i proces ten jest odpowiedzialny za niektóre jasne źródła promieniowania rentgenowskiego w naszej Galaktyce oraz za ponad milion dobrze znanych kwazarów (aktywnych galaktyk) widocznych na niebie. Wiele lat temu zaproponowano, że silne pole magnetyczne o dużej skali jest w stanie tymczasowo wstrzymać proces akrecji prowadząc do etapu zwanego MAD (ang. magnetically arrested disk) – dysk wstrzymany magnetycznie. W artykule opublikowanym w Science, którego współautorem jest prof. B. Czerny, po raz pierwszy pokazano bezpośredni dowód obserwacyjny na to, że takie zjawisko faktycznie ma miejsce. Autorzy przeanalizowali dane obserwacyjne na wielu długościach fali zebrane podczas wybuchu źródła galaktycznego MAXI J1820+070 i ustalili, że strumienie radiowe i optyczne są opóźnione odpowiednio o około 8 i 17 dni w porównaniu ze strumieniem rentgenowskim. Dzięki starannemu modelowaniu zinterpretowano to jako dowód na powstanie konfiguracji MAD.