O Falling Walls

Falling Walls Lab jest międzynarodową imprezą, która ma na celu prezentacje innowacyjnych pomysłów młodych badaczy, będących przedstawicielami różnych dziedzin nauki. Uczestniczące w projekcie instytucje akademickie z całego świata organizują swoje własne eliminacje Falling Walls Lab i wysyłają ich zwycięzcę/ów na miedzynarodowy finał Falling Walls Lab Finale, który odbywa się corocznie 8 listopada w Berlinie. W każdym przypadku podczas 3 minutowych wystąpień wstępnie wyłonieni na podstawie przesłanych zgłoszeń kandydaci prezentują swoje innowacyjne pomysły, modele biznesowe czy inicjatywy społeczne. Prezentacje odbywają się przed zgromadzoną widownią oraz ekspertami z różnych dziedzin nauki.

Ważne daty

  • Przesyłanie wypełnionych wniosków do 30 sierpnia 2017 r. (włącznie).
  • Autorzy najlepszych zgłoszeń zostają zaproszeni na Warszawski finał Falling Walls Lab, który odbędzie się 4 października 2017 r. Finał jest imprezą otwartą - wstęp dla publiczności jest bezpłatny, bez uprzedniej rejestracji.

Patronat

  • Konkurs objęty jest patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego dra Jarosława Gowina.