Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań naukowych.

Zaproszenie nr ZP/6/16/10/2020 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań naukowych w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającego w złotych równowartości kwoty 30 000, 00 Euro.