ZP/6/26/03/2020 Rezerwacja i sprzedaż biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacja miejsc hotelowych i noclegowych.

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza przetarg nieograniczony nr. ZP/6/26/03/2020 na Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Zakup przedmiotu zamówienia jest częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. Identyfikator postępowania w Miniportalu: 1e202c64-d206-49a4-92dd-da4528768c5e Link do postępowania na Miniportalu Link do opublikowanego ogłoszenia.