ZP/2/21/01/2020 Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów, tabletu i drukarki.

Zaproszenie nr ZP/2/21/01/2020 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów, tabletu i drukarki w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego w złotych równowartości kwoty 30 000, 00 Euro.