ZP/1/07/01/2020 Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań naukowych.

Zaproszenie nr ZP/1/07/01/2020 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań naukowych w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego w złotych równowartości kwoty 30 000, 00 Euro.