dr Krzysztof Pawłowski

pawlowski(at)cft.edu.pl
Centrum Fizyki Teoretycznej Polski Polskiej Akademii Nauk
phone (+48) 22 116 20 12
Al. Lotnik?w 32/46, 02-668 Warszawa


foto

Research areasProduction of entangled states in utracold gases

Bose-Einstein condensation

Thermal effects in ultracold gases

Dipolar effects in BECs


Professional career

foto