dr Krzysztof Pawłowski

pawlowski(at)cft.edu.pl
Centrum Fizyki Teoretycznej Polski Polskiej Akademii Nauk
tel. (+48) 22 116 20 12
Al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa
ORCID: 0000-0001-6412-4457


foto

Tematyka badańTworzenie stanów splątanych w ultrazimnych gazach

Kondesat Bosego-Einsteina

Zjawiska temperaturowe w ultrazimnych gzach

Dipolowe efekty w ultrazimnych gazach


CV

foto