logo CFT   Center for Theoretical Physics PAS

A rank A research institute

wersja polska | CTP PAS Public Information Bulletin
Main Page
General Information
Accountancy
Secretariat
Employees
Work in CTP PAS
GDPR
Rules of Work
Public Procurement
After Hours
After Hours
Running Team
Scientific Council
Scientific Research
Seminars
Research Grants
Publications
Doctorates
Doctoral Schools
Internships and practices in CTP PAS
Educations
Jobs - Postdoc
Euraxess
YouTube Channel
For Press
Media about us
Photos
How to get here
Files for Employees
Links
Others
Others
Conferences
Library
Cluster for Parallel Computing
WebMail
WebMail

Praktyki i staże naukowe w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie zaprasza studentów III, IV, i V roku kierunków scisłych do odbycia płatnych staży/praktyk naukowych w naszej placówce. Staże trwają jeden miesiąc z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy.

Uwaga: Osoby chcące rozpocząć z nami współprace w innych dziedzinach niż wymienione poniżej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami naukowymi CFT

Lista proponowanych tematów i opiekunów staży/praktyk:


  prof. Jarosław Korbicz

 • Obiektywność i przepływ informacji w kwantowych układach otwartych.
 • Przejście kwantowo-klasyczne jest jednym z ważniejszych i wciąż nie do końca zbadanych problemów współczesnej fizyki. Zapraszam do badań nad nowym i ciekawym aspektem tego problemu: jak pojawia się klasyczna obiektywność w drodze kwantowej ewolucji. Polem działania są kwantowe układy otwarte a centralnym zagadnieniem jest to czego środowisko uczy się o układzie w trakcie dekoherencji. Jest to mało zbadany obszar, pionierem jest tu W. H. Żurek z jego ideą kwantowego Darwinizmu. Zapraszam do prac nad tzw. Strukturami Rozgłoszeniowymi (ang. SBS), które ściślej ujmują pojęcie obiektywności. Potencjalny zakres pracy jest szeroki: od bezpośredniego znajdowania ewolucji w konkretnych modelach, przez zastosowania narzędzi kwantowej teorii informacji po zagadnienia fundamentalne (np. teoria pomiaru). Potrzebna jest biegłość w rozwiązywaniu równań Schroedingera. Znajomość podstaw teorii układów otwartych i kwantowej informacji mile widziana. Część pracy jest numeryczna.


  prof. Lech Mankiewicz

 • Tłumaczenie zasobów KhanAcademy z angielskiego na polski.
 • Praktyki licencjackie dla studentów Wydziału Matematyki UW przy tłumaczeniu zasobów KhanAcademy z angielskiego na polski, www.khanacademy.org -> pl.khanacademy.org.


  prof. Adam Sawicki

 • Uniwersalność i optymalność bramek kwantowych.
 • Skończony zbiór bramek kwantowych jest uniwersalny jeżeli można z jego pomocą zbudować dowolną n-wymiarową bramkę kwantową. Charakteryzacja bramek uniwersalnych jest daleka od pełnej. Jest ona w naturalny sposób związana z interesującymi strukturami matematycznymi. Poszukuję studentów ostatni lat studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie fizyki/matematyki zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie fizyki matematycznej/teorii informacji kwantowej. Wiedza w zakresie teorii grup i algebr Liego, podstaw mechaniki kwantowej, algebraicznej teorii liczb lub teorii sterowania będzie bardzo pomocna. Do zadań będzie należała praca badawcza dotycząca charakteryzacji uniwersalnych bramek kwantowych oraz badanie ich optymalności przy wykorzystaniu technik matematycznych pochodzących ze wspomnianych wyżej dziedzin. Potrzebne będzie również rozwinięcie nowych metod badawczych.


  prof. Kazimierz Rzążewski

 • Badanie gazów kwantowych zarówno bozonów jak i fermionów.
 • Od lat zajmuję się teorią gazów kwantowych, zarówno bozonów jak i fermionów.

  • W przypadku bozonów rozwinęliśmy oryginalną metodę pól klasycznych do opisu statystycznych własności słabo oddziałującego gazu w niezerowych temperaturach. Zapraszam do współpracy nad badaniem roli oddziaływań długozasięgowych w takich gazach.
  • W przypadku fermionów zapraszam do rozwinięcia naszych badań nad stanem podstawowym wielu fermionów oddziałujących siłami dipolowymi. Zbliża się doświadczenie nad takim gazem. W obu przypadkach poważną rolę odgrywają symulacje komputerowe.


  prof. Karol Życzkowski

 • Splątanie kwantowe w układach wielu cząstek.
 • Opis korelacji kwantowych w układach złożonych nie jest jeszcze kompletny. Zadanie polega na próbie charakteryzacji wielkości kwantowego splątania dla pewnych klas stanów kwantowych w układach wielu kubitów i wymaga zarówno obliczeń numerycznych jak i stosowania metod algebraicznych.

 • Własności macierzy losowych z zadaną strukturą.
 • Nieznane oddziaływanie układu fizycznego można przybliżać poprzez macierz z elementami losowymi. Celem projektu będzie analiza własności macierzy, które odpowiadają kwantowym układom wielocząstkowym o zadanej topologii oddziaływań. Praca głównie numeryczna.

Nabór na staże odbywa sie przez cały rok. Możliwy jest udział w powyższych lub innych projektach badawczych pracowników Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, po wstępnym uzgodnieniu z potencjalnym opiekunem. CFT PAN prowadzi badania w zakresie klasycznej i kwantowej teorii pola, klasycznego i kwantowego chaosu, informatyki kwantowej, inżynierii kwantowej zimnych gazów atomowych i molekuł, fizyki ciała stałego oraz zjawisk kosmicznych w różnych skalach czasowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum pod numerem telefonu (22) 847 09 20 lub bezpośrednio z pracownikiem CFT PAN zajmującym się tematyką odpowiadajacą zainteresowaniom kandydata.

Website support