logo CFT   Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Instytut naukowy kategorii A

english version
strona główna
informacje ogólne
księgowość
sekretariat
pracownicy
praca w CFT PAN
regulaminy
zamówienia publiczne
po godzinach
po godzinach
drużyna biegowa
rada naukowa
badania naukowe
seminaria
granty badawcze
publikacje
doktoraty
praktyki i staże w CFT
działalność
edukacyjna
oferty pracy - postdoc
euraxess
kanał YouTube
dla mediów
media o nas
zdjęcia
jak tu dotrzeć?
pliki dla pracowników
odsyłacze
różne
różne
konferencje
biblioteka
klaster do obliczeń równoległych
WebMail
WebMail

 HOWTO: Uywanie Science Citation Index Expanded

1. Czym jest Science Citation Index Expanded? (rdo: www.icm.edu.pl)

SCI-Ex produkowany przez Institute for Scientific Information jest baz danych bibliograficznych, abstraktw oraz cytowa publikacji z ok. 5300 czasopism naukowych z zakresu matematyki, fizyki, chemii, nauk biologicznych, nauk medycznych, rolnictwa, ekologii, geografii, geologii, oceanografii, meteorologii, nauk inynieryjnych, technologii, nauk materiaowych, nauk komputerowych, informatyki, filozofii nauki. Rekordy w bazie pochodz z ponad 5300 czasopism.

Abstrakty zawarte w SCI-Ex wyczerpuj zawarto abstraktow wszystkich segmentw przyrodniczo-technicznych bazy Current Contents ("Agriculture, Biology & Environmental Sciences", "Clinical Medicine", "Engineering, Technology & Applied Sciences", "Life Sciences", "Physical, Chemical & Earth Sciences").

Kady rekord w bazie SCI-Ex zawiera dodatkowo spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujcych dany artyku. Specjalny tryb przeszukiwania bazy "cited reference searching" pozwala znajdowa cytowania artykuw okrelonego autora (lub wspautora).

2. Dostp dla pracownikw CFT

Centrum Fizyki Teoretycznej jako jednostka Polskiej Akademii Nauk ma peny dostp do tej bazy poprzez automatyczne zalogowanie z komputerw w domenie cft.edu.pl. Wystarczy skorzysta z odnonika w dziale odsyacze

Baza jest skonstruowana bardzo intuicyjnie i jej obsuga nie sprawia kopotw.

Website support